Anmäl dig här nedan, vi kontaktar dig inom 48 timmar.

Kriterier för sökande:

  • Du måste ha tillgång till dator.

  • Du måste ha tillgång till internet.

  • Du måste ha ett headset med mikrofon.

  • Du måste vara över 18 år.

  • Du måste ha ett klart svenskt uttal.*

*Vi välkomnar mångfald – spelar ingen roll varifrån du kommer, bara du har tydligt svenskt uttal.

Ansökningsformulär

Vad söker Momenta?

Vi söker säljare som vill sitta i sitt hem och arbeta heltid. Först och främst måste du vara över 18 år, ha ett klart Svenskt uttal och tillgång till en dator, internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt en lugn vrå i din bostad. Om du har det är du välkommen till vår korta introduktion, som är helt gratis för alla deltagare och man genomgår alltså introduktionen från  sitt eget hem. De ämnen vi tar upp är information om Momentas tjänster och produkter, säljpsykologi och praktik. När introduktionen är avslutad kommer företagsledningen att ta beslut om en eventuell fortsättning och vi kanske söker upp dig redan samma dag. Antar du utmaningen?

Vad ska man sälja?

Vi har sedan 1994 arbetat med en trafiksäkerhetskampanjer som riktar sig mot barn, företag och bilister. Företagen köper marknadsföringen i kampanjen, barnen får reflexprodukter med seriefiguren Flexbert på och bilisterna får en högre trafiksäkerhet.

Hur anmäler jag mig till kursen?

Har du ett genuint intresse och vill prova på att arbeta hemifrån anmäler du dig här på momenta.nu. Vi svarar dig med ett email så fort som möjligt. I vårt email finns det information om hur du kommer vidare i processen. Tänk på att det är bättre med den båge som brast än den båge som aldrig spändes. Var frimodig!

Välkommen till Momenta.

Kenneth Boork
Kenneth BoorkSäljchef
Hallå där!
Under kursen och under din anställning i Momenta är det jag som kommer att vara din coach. Min uppgift är att hjälpa dig fram till ett fantastiskt arbete som du sköter helt och hållet från ditt hem. Under kursen kommer vi att samarbeta nära varandra. Jag hoppas att den iver och den entusiasm som jag personligen känner smittar av sig och får sitt gensvar hos dig.

Känn dig riktigt välkommen.